Meningsstress

“Vi utsätts för ett ständigt brus, oräkneligt många intryck, det är jobbigt med relationer, det är social stress och informationsstress… Men framför allt tror jag att det är meningsstress… Nutidsmänniskans tillvaro är splittrad men vi längtar efter mål och mening … Read More