Meningsstress

”Vi utsätts för ett ständigt brus, oräkneligt många intryck, det är jobbigt med relationer, det är social stress och informationsstress…

Men framför allt tror jag att det är meningsstress…

Nutidsmänniskans tillvaro är splittrad men vi längtar efter mål och mening och vi prövar olika saker för att få en känsla av sammanhang…

För många människor finns det nog inte ork, mod eller tillfälle för djupare samtal.

Vardagsspråket är uppbyggt för att slippa snudda vid våra djupare livsproblem…”

Lämna en kommentar