Ingen ide att fråga folk vart de är på väg!

”När en människa agerar gör hon det alltid i syfte att uppnå ett visst mål”

Men det är en illusion att man vet exakt vart man är på väg, och att man visste exakt vart man var på väg i det förflutna, och att andra har lyckats i det förflutna genom att veta vart de var på väg…

Den rationella flanören är en person, som till skillnad från en turist, för varje steg han tar fattar ett beslut om att antingen följa sin ursprungliga plan eller ändra den och anpassa sig till något nytt.

Flanören är inte fången i sin plan…

Turism, verklig eller föreställd, präglas av en illusion…den förutsätter en fullständig vision och gör att man blir inkomst i ett svårreviderat program, medan flanören kontinuerligt- och, vilket är avgörande, rationellt- modifierar sina mål allteftersom han förvärvar information…

Misstaget att tro att man vet exakt vart man är på väg och att utgå från att man idag vet vilka ens preferenser kommer att vara imorgon har ett vidlådande fel… Det är illusionen att tro att andra också vet vart de är på väg, och att de skulle berätta vad de vill uppnå om man bara frågade dem…

Fråga aldrig folk vad de vill uppnå, eller vart de är på väg, eller vart de tror att de borde gå, eller ännu värre, vad de tror att de kommer önska sig imorgon…

 

 

Styrkan hos Steve Jobs var just hans misstro gentemot marknadsundersökningar och fokusgrupper- sådant som bygger på att fråga folk vad de vill ha- och att han följde sin egen fantasi

 

Hans inställning var att folk inte vet vad de önskar sig förrän man ger det till dem…

 

Denna förmåga att växla från en handlingsplan till en annan innebär en möjlighet till förändring…”

 

 

 

– ”Antifragilitet” (Nassim Nicholas Taleb)

Lämna en kommentar