Sök dina vänner och allierade…

”Sök dina vänner och allierade bland människor som är säkra på vad de gör och vilka de är.

Jag säger inte: Sök dem som tycker likadant som du. Jag säger: Sök dem som tänker annorlunda.

Undvik dem som anser sig starkare eller smartare. För i själva verket döljer de sin egen svaghet.

Slå dig ihop med dem som inte är rädda för att verka sårbara. För de litar på sig själva, de vet att alla snubblar ibland och de tolkar det inte som ett tecken på svaghet, utan på mänsklighet.

Undvik dem som pratar mycket innan de handlar, de som aldrig har tagit ett steg i någon riktning utan att vara säkra på att de skulle bli respekterade för det.

Undvik dem som söker vänner för att hävda en social ställning.

Slå dig ihop med dem som bara har viktiga dörrar att öppna. Och som aldrig kommer att bryta sig in i din själ utan ditt samtycke och som aldrig skulle utnyttja den dörr du har öppnat…”

Lämna en kommentar